LukuExpert | Turvalisus, energiatõhusus ja kvaliteetne elukeskkond

Siseruumide õhukvaliteedi kontroll ja juhtimine

Vonk Air Purity tagab hoone energiaefektiivsususe ning aitab luua kvaliteetse sisekliima.

Meie misioon on vähendada hoonete energiakulusid kuni 30%. Vonk Air Puriti audit ja kasutuselevõtt on kiire ja soodne viis, saamaks ülevaadet töökeskkonna reaalsest kvaliteedist eri aegadel renoveeritud ja erineva automaatika tasemega hoonetes.

Vaata videost

Sisekliima jälgimine pakub ettevõttele paremat tööefektiivsust ning töötajate ja klientide rahulolu.

  • Vonk Air Puriti audit ja kasutuselevõtt on kiire ja soodne viis, saamaks ülevaadet töökeskkonna reaalsest kvaliteedist.
  • Vonk Air Puriti kasutuselevõtt annab võimaluse juhtida ventilatsiooni ja kütet energiaefektiivselt.
  • Hea sisekliima tähendab tervislikku töökeskkonda.

Ettevõtte töötajad ja kliendid eeldavad ja ootavad kvaliteetset töökeskkonda.

Miks on oluline jälgida õhukvaliteeti?

Inimene veedab 80–90% ajast siseruumis: tööl, poes, kodus, hotellis, restoranis, spordiklubis. Lapsed on 35–50 tundi nädalas koolis või lasteaias. Puhas õhk siseruumides aitab piirata viirushaiguste (sh. COVID-19) levikut ning luua head töö- ja õpitingimused. Uuringud näitavad, et viirused levivad siseruumides väga efektiivselt aerosoolina, mis püsib õhus ka pärast viirusekandja ruumist lahkumist – sellepärast on hea, kui saame hinnata ka tühja ruumi õhukvaliteedi muutumist ja selleks kuluvat aega, enne järgmiste kasutajate sisenemist.

Hea õhukvaliteet tagab ruumi kasutajatele parema enesetunde ning vähendab erinevate terviseprobleemide riski: peavalu, väsimus, köha, allergia, astma, rääkimata viirushaiguste levikust.

Kas teadsid, et CO2-tase 1000 ppm mõjub kognitiivsele võimele nagu 2 klaasi õlut!

AirPurity KKK / FAQ

CO₂ tase ja kvaliteet siseruumides

Ruumi kasutajad on informeeritud, sest saavad reaalajas ülevaate ruumi õhukvaliteedist oma nutiseadmes, skanneerides vastava QR-koodi.

Skanneerides kõrvalolevat QR-koodi, saate vaadata LukuExpert kontori õhukvaliteedi hetkeseisu.

Pelgulinna Gümnaasiumi kogemus

Teaduslik lähenemine hoidmaks temperatuuri, vähendades küttekulusid.

Vonk Air Purity teenus põhineb Thinnect tehnoloogial, mispakub hõlpsasti juurutatavat sisekliima jälgimise lahendust, mis tugineb Thinnecti patenteeritud mesh-võrgu tehnoloogial. Lahendus võimaldab koguda teavet kogu hoone CO2, temperatuuri ja niiskuse taseme kohta. Kogutud teave on saadaval nii tubades kui ka hõlpsasti kasutataval pilve-põhisel töölaual, mis võimaldabhoone toimivust analüüsida.

Thinnect lahendust kasutatakse näiteks klassiruumides ja lasteaedades, kontorites, majutus-, teenindus- ja toitlustusasutustes, spordiklubides, meditsiiniasutustes ning tootmisruumides.

Pidevalt edasiarendatav tehnoloogia. Pakume läbi Thinnect lahenduse ka nakatumise riski hindamist siseruumis, kasutades TTÜs välja töötatud teaduslikke mudeleid.

10x väiksem mõõtmisintervall kui teistel sarnastel lahendustel – täpseim info.

Kasutame parimat turul saadaolevat sensorit Šveitsi ettevõttelt Sensirion SCD41

Patenteeritud iseseadistuv võrgutehnoloogia vähendab kasutuselevõtukulusid kuni 75%

Hoolitseme kõige eest – alates anduritest ja lõpetades pilvetöölauaga

Vonk AP õhukvaliteedi ja süsihappegaasi (CO₂) mõõtmislahendus on ideaalne viis monitoorida õhukvaliteeti kõikides ruumides, kus külaliste või töötajate jaoks on oluline nende tervis.

Vonk AP toob kõik hooneandmed ühele töölauale, integreerides olemasoleva hooneautomaatika ja lisades vajadusel lisasensoreid.

 

Kui elektriautod on seotud väliõhu CO2 normidega, siis uue teenusega oleme lahendanud siseruumide õhukvaliteedi kontrolli ja juhtimise. Hoonete süsteemide ja halduskulude optimeerimine on võimalik täpse jälgimise ja juhtimise abil, kuid haldamisega seotud andmed on laiali erinevates süsteemides (Excel) ega ole reaalajas jälgitavad, nende ühtlustamine on keerukas.

Tutvu teenuslepingu üldtingimustega