LukuExpert | Turvalisus, energiatõhusus ja kvaliteetne elukeskkond

AirPurity KKK / FAQ

Mis on CO2?

Süsinikdioksiid (CO₂) ehk süsihappegaas on värvitu ja mitte-põlev gaas, mis siseruumides tekib peamiselt inimeste väljahingamisel. Ehk siis: CO₂ tekib paratamatult kõikides ruumides, kus inimene viibib.

Vonk Air Purity teenuse lehele

Kuidas CO₂ tuppa tuleb?

Inimesed ise toovad. CO₂ tekib hingates: inimese väljahingatavas õhus on CO₂ kontsentratsioon ca 30000 ppm-i: seega, ruumides, kus tegutseb koos rohkem inimesi, kasvab ka CO₂ kontsentratsioon õhus kiiremini. Sellepärast on CO₂ mõõtmine eriti oluline just tiheda ristkasutusega hoonetes, nagu koolimajad, lasteaiad, kontorid, jne – ja eriti hoonetes, kus puudub sundventilatsioon.

Miks on CO₂ taset vaja jälgida?

Suures kontsentratsioonis on süsihappegaas inimesele mürgine. Tubane õhk, mille koostises on vaid 0,1% süsihappegaasi, teeb inimesed uimaseks, 7–10% kontsentratsioon põhjustab peapööritust, peavalu, nägemis- ja kuulmishäireid ning mõne minuti või tunni jooksul teadvusekaotust. Just sellepärast jaksame me paremini töötada korralikult tuulutatud ruumides – ehk ruumides, kus CO₂ sisaldus õhus on väike (vt järgmine punkt).

Mis on CO₂ puhul normaalne tase?

CO₂ mõõtühik on ppm – inglise keeles “parts per million”, eesti keeles “miljondikosa”. Õues, puhtas õhus, on CO₂ kontsentratsioon tänapäeval umbes 420 ppm-i. Siseruumides loetakse tervislikuks CO₂ kontsentratsiooni alla 900 ppm-i.

 

Kas CO₂ osas on mingid kohustuslikud nõuded, millele ruumid peavad vastama?

Elamute ja avalike hoonete siseõhu kvaliteedi kohta pole täna Eestis kasutusel kohalikku seadusandlust. Küll aga on Vabariigi Valitsus kehtestanud siseõhu kvaliteedi nõuded koolieelsetele lasteasutustele (lasteaiad ja -sõimed) ning koolidele. Eesti Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelvalve Amet soovitab koolidel jt haridusasutustel tungivalt kasutada õhuvahetuse mõõtmiseks ja seiramiseks CO₂ andurit. CO₂ anduri näit peab TTJA soovitusel olema vahemikus 350 – 1000 ppm-i.

Kui pikalt tuleks CO₂ taset ruumis jälgida?

Olemaks kindel, et Sinu hoones on piisavalt puhas õhk, tasub alustada olukorra kaardistamisest – nn õhukvaliteedi-auditist. Thinnecti CO₂-audit kestab tavaliselt 1-2 nädalat – selle aja jooksul jõuavad Thinnecti sensorid igapäevases kasutuses ruumide õhu kohta piisavalt andmeid koguda, et saaks hinnata, millistes ruumides piisab ventilatsioonisüsteemi reguleerimisest (või ruumi kasutuse muutmisest) ning millised ruumid peaksid olema ka edaspidi pideva jälgimise all, kuna just seal on langeb õhukvaliteet regulaarselt ohtlikule tasemele.

Püsijälgimisega ruumide puhul on liigse CO₂ kontsentratsiooni tekkimisel koheselt võimalik reageerida – kas tuulutades, ventilatsiooni reguleerides või suunates inimesed ruumist (ajutiselt) lahkuma.

Kuhu tuleks CO₂ andur ruumis paigutada?

Andur tuleb paigutada ruumis akendest ja ventilatsiooniseadmetest eemale, põrandast umbes istuva inimese pea kõrgusele. Andur peaks asuma lähimast inimesest 1-2 meetri kaugusel.

Vonk Air Purity teenuse lehele

Kuidas õhukvaliteeti parandada?

Thinnecti lahendus annab soovitusi kui CO₂ tase madalale langeb – tuleb avada aken, panna tööle ventilatsioonisüsteem või suurendada selle võimsust.

Kuidas on seotud CO₂ ja viirused?

Mitmed viirused – sealhulgas COVID19 – levivad õhu kaudu. Nakatumine toimub kergemini, kui viirusosakesi on õhus rohkem. Kui õhk on puhtam, on viirusosakesi õhus vähem ja ruumis viibimine ohutum. Viirusosakeste sisaldust õhus ei ole tänase tehnoloogiaga veel võimalik mõõta ja nii ongi hetkel kõige lihtsam õhupuhtust mõõta hinnates CO₂ sisaldust õhus. Puhas õhk = madal CO₂ kontsentratsioon = väiksem viiruste leviku risk.

Millist infot ma Thinnecti anduritelt saan?

Thinnecti andurid saadavad kogutud info automaatselt pilvetöölauale, kus jälgitavate ruumide sisekliima (CO₂ näit, temperatuur ja õhuniiskus) visualiseeritakse lihtsalt ja ülevaatlikult. Dashboardi saad kasutada nii arvutist kui nutiseadmest. Konkreetse ruumi andmetele pääseb ligi ka selle ruumi QR koodi skanneerides – QR koodi saab paigutada vastavalt vajadusele, kas ruumi sisse, ukse kõrvale vm.[1]

Lisaks sellele on igal Thinnecti anduril tuluke, mis annab ruumis viibijatele kiire ülevaate hetkeolukorrast. Tulukese värv näitab, milline on igal ajahetkel ruumi õhukvaliteet:
●      🟢 – Ruumi õhk on puhas (CO₂ tase on kuni 800 ppm-i)
●      🟡 – Ruumi õhukvaliteedi parandamiseks tuleks midagi ette võtta (CO₂ tase 800-1000 ppm-i)
●      🔴 – Inimestel on soovitatav ruumist lahkuda (CO₂ tase üle 1000 ppm-i)

siia kõrvale visuaal QR koodist – nt Thinnecti mingi ruum või mingi avalik asutus, mille oma võib jagada

Millise sagedusega andur andmeid saadab / näitab?

Anduri sees olev CO₂ sensor mõõdab õhukvaliteeti reaalajas ning anduril olev tuluke muudab värvi samuti reaalajas. Andur saadab õhupuhtuse-andmete kokkuvõtte pilvetöölauale iga 15 minuti järel.

Kui kaua kestab anduri aku ja kuidas ma tean, millal on vaja andurit laadida?

Anduri aku kestab keskeltläbi 1 aasta, misjärel tuleks teda laadida.

Anduri küljel, laadimispesa kõrval on teine tuluke. Kui tuli vilgub kollaselt on aku tase alla 50%. Kui see vilgub punaselt, vajab aku laadimist (tühjeneb ilmselt järgneva 2 nädala jooksul).

Kuidas andurit laadida?
Tavalise USB-C laadijaga.

Kuidas ma tean, et anduri aku on täis laetud?
Kui sensori aku on täis, jääb sensori laadimisaugu kõrval olev tuluke roheliselt põlema.

Millised andmeid pilvetöölaual või ruumi QR koodi skanneerides veel näeb?

Lisaks CO₂ kontsentratsioonile näed pilvetöölaual või QR koodi skaneerides ka ruumide temperatuuri ja õhuniiskuse andmeid.

Vonk Air Purity teenuse lehele

Kas halba õhukvaliteeti on võimalik lahendada õhupuhastite kasutuselevõtuga?

Kui hoone ventilatsioonisüsteemi pole võimalik parendada ega ruumile lisada, võib teatud juhtudel õhukvaliteedi parandamisel abi olla ka ruumipõhistest õhupuhastitest. Need on kallid (hind u. 2400-5500 eurot, sõltuvalt suurusest), aga nad ei asenda puudulikku ventilatsiooni – tagatud peab olema maksimaalne õhuvahetus, kuna õhupuhastid ei suuda CO₂ õhust eemaldada ega too juurde puhast õhku (mehaanilise filtriga õhupuhasti aitab peenosakeste ja viiruste vastu, aga ei vähenda CO₂ kontsentratsiooni õhus).

Kuidas tuleks seadistada hoone ventilatsioon, et tagada hea õhukvaliteet ja minimeerida viiruste levimise riski?

Viiruste leviku tõkestamiseks, peab ventilatsioonisüsteem hoone kasutamise ajal ning vähemalt kaks tundi enne ja pärast hoone kasutamist töötama maksimaalsel projekteeritud tootlikkusel.
Hoones, kus puudub soojustagastusega sissepuhke- ja väljatõmbeventilatsioon, tuleb ruume intensiivselt tuulutada – näiteks 15 minuti jooksul kui sisenetakse ruumi, kus teised inimesed on varasemalt viibinud, või vähemalt üks kord tunnis. Eriti just hoonetes, kus mehaanilist ventilatsiooni ei ole, tasub kasutada CO2 andureid, mille soovituslik näit epideemia tingimustes ei tohiks ületada 800 ppm. Kui anduri näit on üle 1000 ppm-i, siis tuleb teha paus ja ruume tuulutada. Ka uuemates hoonetes on soovitav tõhustada ventilatsiooni akna kaudu tuulutusega. *

Nõudluspõhise ventilatsioonisüsteemi (nn VAV süsteem) puhul mida juhitakse ainult CO₂ näidu järgi, tuleb süsteem ümber seadistada nii, et ventilatsioon lülitub maksimaalsele võimsusele kui CO₂ näit on 500 ppm-i. **
* TTJA juhend “Avalike hoonete ventilatsioonisüsteemide seadistamine ja käitamine viiruse leviku tõkestamiseks” (november 2020)
** TTJA teabeleht koolidele ja haridusasutustele, kuidas viiruse olukorras ventilatsiooni käitada (detsember 2020)

Vonk Air Purity teenuse lehele