LukuExpert | Targa elukeskkonna lahendused

Jätkusuutlik areng

Säästva arengu toetamine ja kvaliteet on meie jaoks olulised. Meie suurim väljakutse on leida jätkusuutlikkust toetavaid tooteid ja neid oma kaubavalikus klientidele välja pakkuda. Seejuures mängivad loodusliku tooraine kasvatamise, kaevandamise ja töötlemise puhul tähtsat rolli sotsiaalsed ning ökoloogilised raamtingimused. Paljudes valdkondades on määravaks just kõrge tase, sest kvaliteetsete toodete pikk eluiga on jätkusuutliku arengu seisukohast loomulikult suureks eeliseks. Samuti on tähtis lühema eluajaga komponentide maksimaalne taaskasutamine.

Vonk Technologies pakub jätkusuutlikku arengut toetavaid alternatiive

Tasakaalustatud arengu toetamine kuulub meie igapäevase tegevuse juurde. Viime järjekindlalt ellu jätkusuutlikkust toetavaid strateegiaid ja aitame seeläbi keskkonda hoida. See eeldab avatust uuendustele ja ruumi ka toodetele ning teenustele, mis aitavad ressursse ja energiat säästa või on teistest tõhusamad.

Koostöös tarnijatega püüdleb Vonk Technologies pidevalt jätkusuutlike alternatiivide poole. Toodete keskkonnasõbralikkus on siiski vaid üheks osaks. Ka töötajate arendamine ja koolitamine on meie ettevõtlusfilosoofia tähtis alustala, samuti sotsiaalne vastutus. Rihime oma igapäevatöös ökoloogilise jalajälje vähendamise suunas.

Sotsiaalne vastutus

Just sotsiaalprojektide puhul on pikaajalised partnerid olulised. Sellised partnerid, kes püsivalt aitavad, aga vajaduse korral ka spontaanselt appi tulevad. Selline partner püüabki Vonk Technologies olla.