LukuExpert | Targa elukeskkonna lahendused

Jätkusuutlik areng

Jätkusuutliku arengu toetamine ja kvaliteet on meie jaoks olulised. Meie suurim väljakutse on leida jätkusuutlikku arengut toetavaid tooteid ja neid oma kaubavalikus klientidele ka välja pakkuda. Seejuures mängivad looduslike toodete kasvatamise, kaevandamise ja töötlemise puhul tähtsat rolli sotsiaalsed ning ökoloogilised raamtingimused. Paljudes valdkondades on määravaks just kõrgem kvaliteet, sest kvaliteetsete toodete pikk eluiga on jätkusuutliku arengu seisukohast loomulikult suureks eeliseks. Samuti on oluline lühema eluajaga komponentide maksimaalne taaskasutamine.

Vonk Technologies pakub jätkusuutlikku arengut toetavaid alternatiive

Tasakaalustatud arengu toetamine kuulub meie igapäevase tegevuse juurde. Viime järjekindlalt ellu jätkusuutlikku arengut toetavaid strateegiaid ja aitame seeläbi keskkonda säästa.

Jätkusuutlik areng eeldab, et ollakse avatud uuendustele ja jäetakse ruumi ka toodetele ning teenustele, mis aitavad keskkonda ja energiat säästa või on teistest tõhusamad. Koostöös tarnijatega püüdleb Vonk Technologies pidevalt jätkusuutlikku arengut toetavate alternatiivide poole. Toodete keskkonnasõbralikkus on jätkusuutliku arengu toetamisel siiski vaid üheks osaks. Ka töötajate arendamine ja koolitamine on meie ettevõtlusfilosoofia tähtis alustala, samuti sotsiaalne vastutus. Oma igapäeva tegevusega astume väikese sammu lähemale aina väiksemale jalajäljele ja jätkusuutliku arengu toetamiseks.

Sotsiaalne vastutus

Just sotsiaalprojektide puhul on pikaajalised partnerid olulised. Sellised partnerid, kes püsivalt aitavad, aga vajaduse korral ka spontaanselt appi tulevad. Selline partner püüabki Vonk Technologies olla.