LukuExpert | Turvalisus, energiatõhusus ja kvaliteetne elukeskkond

Jätkusuutlik areng

Me jälgime ja teame, kuhu maailm liigub, osaledes aktiivselt ka ise tuleviku loomises. Vonk Technologies on väärika, hooliva ja kestva elu-, töö- ja tegevuskeskkonna ehitaja. Edendame rohe-energia rakendamist, optimaalset ressursikasutust ja ringmajandamist.

Ära jää vana tehnoloogia lõksu

Ära osta – rendi. See mõte on üks jätkusuutliku mõtteviisi rakendusi. Et mitte langeda vana tehnoloogia lõksu ning viie aasta möödudes uue ja ajakohasema seadme ostu peale mõelda, siis selleks pakume liisingu või täisteenusrenditeenust. Lepingu lõppedes on võimalik vana seade uue vastu vahetada või väikese jääkväärtusega välja osta.

Uue laadija ostul on vana laadija demonteerimine ja ümbertöötlemiseks ettevalmistamisele viimine sulle tasuta.

Säästva arengu toetamine ja kvaliteet on meie jaoks olulised. Meie suurim väljakutse on leida jätkusuutlikkust toetavaid tooteid ja neid oma kaubavalikus klientidele välja pakkuda. Seejuures mängivad loodusliku tooraine kasvatamise, kaevandamise ja töötlemise puhul tähtsat rolli sotsiaalsed ning ökoloogilised raamtingimused.

Paljudes valdkondades on määravaks just kõrge tase, sest kvaliteetsete toodete pikk eluiga on jätkusuutliku arengu seisukohast loomulikult suureks eeliseks.

Samuti on tähtis lühema eluajaga komponentide maksimaalne taaskasutamine või ümbertöötlemine.