LukuExpert | Turvalisus, energiatõhusus ja kvaliteetne elukeskkond

Meedia failipank

Logo on üks ettevõtte identideedi visualiseerimise põhielementidest. Oleme siia välja toonud Vonk logo erinevad variatsioonid kui ka muud pildimaterjali mida saab ja võib Vonk Technologies ja Vonk EV teematika juures kasutada. Lisaks logole leiad siit ka vajaliku lisamaterjali meie ettevõtte tegevusest, inimestest ja toodetest.

Palun kasuta etteantud faile meiega seonduvates materjalides sihipäraselt ja vastavalt meie poolt loodud väljanägemisele. Logo värve ja suhet ei tohi muuta ega muul moel moonutada.

Allalaaditavad logod ja pildid

Parem hiireklõps ja Save Image As või Save Image to Downloads annab loodetud tulemuse ja viib pildi lehelt arvutisse.