LukuExpert | Turvalisus, energiatõhusus ja kvaliteetne elukeskkond

Mõtteid koostööks

Elektriauto omanik eelistab einestada, ostelda ja parkida seal, kus on võimalik autot samal ajal laadida. Lihtne laadimisvõimalus on esimene, mida selline tarbija otsib ja ootab. Avalikud laadimispunktid lisatakse Vonk EV ja teistesse enamkasutatavatesse rakendustesse. Kasutaja saab selle kaudu oma asukohale vastavalt leida kiiresti lähima sobiliku laadija. Vonk EV rakendus töötab üle veebilehitseja – see annab võimaluse kasutada teenust lihtsalt, kiirelt ja mobiilselt.

Vonk EV seadmed ja laadimislahendused

Meie misioon on kaasa aidata null-saastega sõidukite suuremahulisele turuletulekule ja ennetada seoses sellega tekkivaid laadimise muresid. Loodame, et LukuExpert pikaajaline kogemus ja Vonki tulevikku vaatavad lahendused annavad meie koostööle sünergia, et koos luua edukaid ja läbimõeldud lahendusi.

Vonk EV laadimisseadmed on hoolikalt testitud ja komplekteeritud vastavalt ekspertsoovitustele. Seadmed on ulatuslikult kasutuses ka väljaspool Eestit.

Vonk Technologies on loodud, et luua laadijate tarkvaralisi lahendusi nii lõppkasutajale kui edasimüüjale. Tänaseks on ettevõte välja arendanud laadimisjaamade mobiilse makselahenduse ning arendab haldus- ja monitooringusüsteemi, mille kaudu laadijaid virtuaalselt hallata ja kontrollida.

Laadimiskaablist kiirlaadimiseni

  • laadimisseadmed ja tarvikud (3,6 – 350 kW);
  • konsultatsioon, koolitus ja seadme valik;
  • liising ja täisteenusrent;
  • ettevalmistus ja paigaldus;
  • laadimise makselahendused;
  • laadimise ja arvelduse haldusteenus;
  • hooldus ja remonttööd.

Võimalused täna ja tulevikus

Arendame VonkEV laadimiskeskkonda igapäevaselt, otsides võimalusi, kuidas muuta laadimine lihtsamaks ja integreerida see teiste oluliste vajadustega, näiteks parkimise lahendamine või laadija ühildamine erinevate laadimisvõrgustikega.

Kohtume ja räägime teie vajadustest ning soovidest. Omalt poolt tutvustame pakutavaid võimalusi. Ehk saame koos teha midagi täiesti uut, mis teeb maailma paremaks ja mugavamaks.

Pakume kõikidele oma müüdavatele toodetele ka paigaldusteenust. Installeerimise täpse pakkumise saame teha pärast tehniku hinnangut objektil. Kodulaadija paigalduse maksumus eramajja on orienteeruvalt 350 €. Paigalduse kulu on võimalik lisada liisingu maksegraafikusse või rendimaksele.

Korralist hooldust teeme laadijatele iga 1000 töötunni järel või vähemalt korra aastas. Haldus-, garantii- ja remonttöid teostatakse vastavalt lepingule. Internetiühenduse ja tarkvara kaudu omame ülevaadet kõikidest võrku ühendatud laadijatest ja nende hetkeseisundist – kas laadija on töös, ootel või ei ole töökorras. Täpsemad kokkulepped personaalselt.

Liisingu või täisteenusrendiga ei jää te vana tehnika lõksu – lepingu lõppedes saate laadija välja osta või paigaldame uue ja kaasaegsema.