LukuExpert | Turvalisus, energiatõhusus ja kvaliteetne elukeskkond

Vonk EV 4 sammu

Ostes Vonk EV elektriauto laadija, on see võimalik lisada laadimisteenuse haldamiskeskkonda, mis ühendab teenusepakkuja kõik laadijad ühtsesse, hõlpsasti hallatavasse süsteemi ning võimaldab teenuse eest ka tasu küsida tarbijalt.

Vonk Technologies on oma lahendused ise välja töötanud ja tegeleb pidevalt nende arendamisega. Sellest lähtuvalt saame pakkuda oma klientidele täisteenust paigaldusest makselahenduse ja hoolduseni. Meie täisteenus on lajalt jaotatud neljaks, lihtsalt hoomatavaks, sammuks.

Konsultatsioon ja planeerimine

  • Laadimine eramajas/korteriühistus
  • Laadimine ettevõttes
  • Avalik tasuline laadimine
  • Laadimisjaama või taristu loomine

Laadimise planeerimine sõltub paljudest asjadest. Näitena autopargist, voolu kättesaadavusest, ärilistest soovidest ja mis antud valdkonnas väga oluline – tulevikuperspektiividest.

VONK Technologies teeb tööd selle nimel, et elektriautode omanikel oleks juba täna ja ka tulevikus kõik vajalik olemas ning viimane asi, millele pärast muretseda, oleks laadimise võimalus.

Elektri võimsust saab suurendada, kuid see ei ole alati mõtekas. Kui võimalik, vali koju väiksema võimsusega laadija – nt 1-faasiline 7 kW. Vonk pakub ka laadijaid, millel saab võimsust valida 11kW ja 22 kW vahel, kuid neid soovitame pigem avalikuks kasutamiseks paigaldada.

Kui laadijale on vaba ligipääs ja see on ka kindlatel aegadel vaba, siis mõtle selle laadija teisetele elektriauto omanike kasutusse andmise peale. Võimalda sellest laadimine läbi Vonk EV süsteemi ka teistele ja pane oma laadija raha teenima.

Laadija ei pruugi olla vajalik Sulle, kuid sinu klientidele ja külalistele üha rohkem ja rohkem. Anna neile võimalus ja nad eelistavad just Sind.

Luues suuremat laadimis taristut (nö Cirkle K-d) on mõistlik pöörduda suuremate võimsuste juurde. Linnas 50+ kW ja maanteetrassil 100+.

Suuremat investeeringut saab ajatada nagu autostugi – läbi liisingu või täisteenusrendi.

Võimalused ja projekti vormistamine

Enne paigaldust vajalik leida täpne asukoht ja täita kindlad parameetrid – sobiv voolu võimsuse liitumine ning sobivad kommunikatsioonid laadija asukohas.

Vastavalt soovidele ja eesmärgile toimub alati enne ostu erilahenduste kirjeldamine ja vastavalt projektile hinnapakkumise esitamine. Tellimuse kinnitamine  ja tarne vormistamise toimub vastavalt saavutatud kokkuleppele.

Oluline info laadimispunkti rajamisel:

  • laadijate tüüp ja kogus
  • voolu tarbimise kalkulatsioon ja kaardistus
  • laadimise võimalikud lahendused
  • makselahendus ja laadimise hinnastamine
  • laadija bränding

Tellimuse täitmine – ettevalmistus ja paigaldus

Paigaldus, vastavalt laadijale, on VONK Technologies tsertifitseeritud partnerite poolt algusest lõpuni. Paigaldusele järgneb testperiood vastavalt projektile ja selle iseärasustele.

Standard lahendused teostatakse laadija tarneaja jooksul ja laadijat paigaldades on süsteemid juba ette valmistatud ning laadija kohe pärast testperioodi kasutamiseks valmis.

Jätkuvad teenused ja hooldus

Lisateenuste seas on tagatud tarkvarauuendused vastavalt litsentsidele.

Erilahendused saab vajadusel ellu viia ka etapiviisiliselt.

Läbi internetiühenduse ja tarkvara omame ülevaadet kõikidest võrku ühendatud laadijatest ja nende hetke seisundist – kas laadija on töös, ootel või ei ole töökorras. Vajadusel saame laadija töökorda seadmise garanteerida mõistliku aja jooksul, kuid Eesti piires mitte üle 24 tunni.

Korralist hooldust teeme laadijatele iga 1000 töötunni järel või vähemalt korra aastas. Klientidele on korraline hooldus hinnakirja alusel tasuline.

Hooldus toimub vastavalt elektroonilisele hooldusraamatule tunnihinna alusel.

Garantii- ja remonttööd tagame vastavalt lepingule.

Täisteenus era- ja ärikliendile

Meie tootevalikus on mõistlik ja kvaliteetne valik nii igapäevaseks personaalseks laadimiseks kui äriliste eesmärkide saavutamiseks. Koos pidevalt uueneva tarkvara ja pikaajalise kogemusega saame pakkuda ainsana Eestis elektriautode võrgustiku loomise täislahendust koos kõige sinna juurde kuuluvaga – paigaldusest makselahenduse ja haldussüsteemini välja.

Kõik vajalik elektriauto laadimiseks